لوله استیل لوله استیل ارزان خرید لوله استیل خرید ورق استیل خرید میلگرد استیل لوله استیل لوله استیل ارزان خرید لوله استیل خرید ورق استیل خرید میلگرد استیل ورق استیل ارزان میلگرد استیل ارزان خرید اتصالات استیل خرید پروفیل استیل قوطی استیل 

لولهه ایصنعتیوصنایعشیری

تولیدکنندهلولههایدرزمخفیازقطر۱۰میلتا۱۲اینچ

لولههایمانیسمان

ورقومیلگرداستیل

قوطیوپروفیلاستیل

درآلیاژهای۳۰۹/۳۱۰/۳۰۴/۳۱۶/۳۲۱/۴۲۰/۴۳۰

بگیرونگیر

ورقپانچومشبک

لولههایگوشتدار

ساماستیلاولینوبزرگترینتولیدکنندهلولههایاستیلدرزمخفیواتصالاتاستیلدرخاورمیانهبوده؛اینشرکتتواناییتولیدلولههایدرزمخفیاز۱۲میلیمترتا۱۲اینچ،ازرده۵تارده۱۴۰رادارد.همچنینبستهبهنیازمصرفکنندگانقادریم  سایزموردنیازشانرادرآلیاژهای۳۰۴٫۳۱۶٫۳۰۹٫۳۱۰تولیدکنیم.(۱۶٫۲۵٫۳۲٫۶۳٫۱۹٫۲۰٫۴۵٫۷۶٫۰۰۰)

همچنیندرراستایتامیننیازمصرفکنندگانواردکنندهلولههایمانیسمانوگوشتدارازشرکتهایبرندچینبودهایم.

واردکنندهورقهایاستیلصنعتیبهصورترولوشیتدرابعادوسایزهایمختلف،میلگرداستیلازسایز۳میلتا۳۴۰میلیمتر،پروفیلاستیلدرسایزهایمتغیرسبکوسنگین.

مفتخریمباشرکتهایبزرگیازجملهپتروشیمی،قندونیشکر،الکلسازیو .... همکاریکردهایم.

ازاینروباعثافتخارماست،همکاریباشرکتهاومشتریانعزیزکهبهمااعتمادمیکنندواجازهمیدهندمایکباردیگرخودمانراثابتکنیم

لولههایسبکوزن

لولههایصنایعشیری

لولههایصنعتیسبک

شماره تماس :
شماره همراه :
ایمیل :
مبلغ : تماس بگیرید
وب سایت :
آدرس : تهران،بزرگراه فتح،بعد از شیر پاستوریزه،پاساژ پارس امیرپلاک ۸۱
Tag
به این آگهی امتیاز بدهید :
10 / 10
از 1 کاربر

تماس با آگهی دهنده

شماره تماس شما : *
متن پیغام شما : *
تصویر امنیتی :

آگهی های مشابه

فروش لوله فولادي، فروش لوله گاز، فروش لوله مانيسمان، فروش لوله آب، فروش لوله
فروش لوله فولادي، فروش لوله گاز، فروش لوله مانيسمان، فروش لوله آب، فروش لوله لوله آب لوله گاز لوله سیاه لوله صنعتی لوله فولادی
شنبه 6 شهریور 1400 در ساعت 19 : 54 دقیقه
تماس بگیرید
تولید کننده لوله استیل درزمخفی
تولید کننده لوله استیل درزمخفی لوله استیل ورق استیل میلگرد استیل پروفیل استیل لوله استیل ارزان خرید لوله استیل میلگرد استیل ارزان خرید میلگرد استیل ورق استیل ارزان خرید ورق استیل قوطی استیل ارزان خرید قوطی استیل لوله استیل درزمخفی لوله استیل مانیسمان لوله استیل ۳۰۴
دوشنبه 16 فروردین 1400 در ساعت 18 : 4 دقیقه
تماس بگیرید
تولید کننده لوله استیل درزمخفی
تولید کننده لوله استیل درزمخفی لوله استیل ورق استیل میلگرد استیل پروفیل استیل خرید لوله استیل لوله استیل ارزان ورق استیل ارزان خرید ورق استیل خرید میلگرد استیل میلگرد استیل ارزان پروفیل استیل ارزان خرید پروفیل استیل لوله استیل درزمخفی لوله استیل مانیسمان خرید قوطی استیل
دوشنبه 16 فروردین 1400 در ساعت 16 : 57 دقیقه
تماس بگیرید
لوله استیل ورق استیل میلگرد استیل قوطی استیل اتصالات استیل
لوله استیل ورق استیل میلگرد استیل قوطی استیل اتصالات استیل لوله استیل لوله استیل ارزان خرید لوله استیل خرید ورق استیل خرید میلگرد استیل لوله استیل لوله استیل ارزان خرید لوله استیل خرید ورق استیل خرید میلگرد استیل ورق استیل ارزان میلگرد استیل ارزان خرید اتصالات استیل خرید پروفیل استیل قوطی استیل
دوشنبه 16 فروردین 1400 در ساعت 16 : 18 دقیقه
تماس بگیرید
ورق استیل میلگرد استیل پروفیل استیل
ورق استیل میلگرد استیل پروفیل استیل ورق استیل میلگرد استیل ورق استیل ارزان میلگرد استیل ارزان لوله استیل ارزان ورق استیل 304 ورق استیل ورق استیل ارزان خرید ورق استیل لوله استیل مانیسمان لوله استیل خرید لوله استیل پروفیل استیل قوطی استیل ارزان خرید قوطی استیل
دوشنبه 20 بهمن 1399 در ساعت 20 : 35 دقیقه
تماس بگیرید
فاکتورهای مهم قیمت تیرآهن : بازرگانی میران آهن
فاکتورهای مهم قیمت تیرآهن : بازرگانی میران آهن
شنبه 4 بهمن 1399 در ساعت 16 : 28 دقیقه
تماس بگیرید
تولید کننده  لوله استیل درزمخفی
تولید کننده لوله استیل درزمخفی لوله استیل ورق استیل میلگرد استیل پروفیل استیل خرید لوله استیل لوله استیل ارزان ورق استیل ارزان خرید ورق استیل خرید میلگرد استیل میلگرد استیل ارزان پروفیل استیل ارزان خرید پروفیل استیل لوله استیل درزمخفی لوله استیل مانیسمان
چهارشنبه 8 مرداد 1399 در ساعت 19 : 56 دقیقه
تماس بگیرید
خرید میلگرد
خرید میلگرد
دوشنبه 19 خرداد 1399 در ساعت 15 : 49 دقیقه
تماس بگیرید
خرید پروفیل
خرید پروفیل
دوشنبه 19 خرداد 1399 در ساعت 15 : 16 دقیقه
تماس بگیرید
خرید انواع آهن آلات
خرید انواع آهن آلات
دوشنبه 19 خرداد 1399 در ساعت 14 : 55 دقیقه
تماس بگیرید
[ مجموع 10 آگهی ]

مشخصات آگهی

اضافه به علاقه مندی ها
دوشنبه 16 فروردین 1400 در ساعت 16 : 18 دقیقه
تعداد بازدید : 200
نمایش همه
علاقه مندی ها ()